Every year, the SUTD Honours List is awarded to students in recognition of meritorious academic performance. Congratulations to the following ESD students who have been awarded the SUTD Honours List.

Year 2018/2019

Sophomore and Junior Years

 • Loh Zheng Yi
 • Yong Hua Bing
 • Wu Tianyu
 • Ng Sin Jinn Ryan
 • Shuai Shuai
 • Jeremia Juanputra
 • Adarsh Jayant Kamdar
 • Voon Soo Jun
 • Zhou Zhi
 • Addison Chew Jun Wei
 • Chiang Aiting Faye

Senior Year

 • Wang Zhi
 • Ng Zheng Nan
 • Lin Han
 • Ang Yang Kai Justin
 • Wang Zhaoyi
 • Foo Lin Geng
 • Bai Xuefei
 • Tan Jia Hao
 • Ren Jingyi
 • Justinian Siah

Year 2017/2018

Sophomore and Junior Years

 • Wang Zhi
 • Ng Zheng Nan
 • Wang Zhaoyi
 • Lin Han
 • Ang Yang Kai Justin
 • Ren Jingyi
 • Bai Xuefei
 • Foo Lin Geng
 • Sun Zihan
 • Sun Yurou

Senior Year

 • Wang Delin
 • Liu Xinyu
 • Wang Shuo
 • Jiang Tao

Year 2016/2017

Sophomore and Junior Years

 • Wang Delin
 • Liu Xinyu
 • Hilda Thian Qing Wei
 • Wang Shuo
 • Jiang Tao

Senior Year

 • Guo Ziqi
 • Xie Yaqi
 • Gao Wenxuan
 • Yeow Lih Wei
 • Wu Chuyi
 • Han Swee Yee
 • Liu Sidian